|
|
|
|
 

Gården -förr och nu.

 

Gårdens historia

Axel och Hanna Svensson flyttade från Trofta gård till Tubbarp år 1916. Deras tre barn, Sven, Greta och Iris var då 5, 4 och 3 år gamla. Axel och Hanna hade mjölkkor på gården i Tubbarp, och lantbruket sysselsatte även en piga och en dräng. De förblev lantbrukare fram till 1942, när deras då 31-årige son Sven och hans fru Ester tog över driften av gården. Sven och Ester fick två barn, Kerstin och Birger.

Foto: Tubbarp 4:19 runt 1920.
Foto: Tubbarp 4:19 runt 1920.

Ester var bördig från grannbyn Lilla Silpinge. Hennes föräldragård (Lilla Silpinge 2:14) brukades då av brodern Mattis. I början av 40-talet utökades gårdens areal genom att "Matsagården" i utkanten av Tubbarp köptes. Mjölkproduktionen upphörde 1966. De drev lantbruket i Tubbarp fram till 1969, då Marcus föräldrar, Birger och Yvonne, tog över gården.

Foto: Tubbarp 4:19 runt 1960.
Foto: Tubbarp 4:19 runt 1960.

Vid generationsskiftet byttes produktionsinriktningen på gården, och Birger startade den grisproduktion som idag finns på gården. Sönerna Martin, Marcus och Mattias föddes 1970, 1972 och 1980. År 1986 köpte Birger till moderns föräldragård av Mattis, och år 2000 köptes även grannfastigheten "Hilmas gård". Gården i Tubbarp består numera av fastigheterna Tubbarp 4:19 och Lilla Silpinge 2:14. Byggnaderna på de tillköpta gårdarna har styckats av och därför finns bara ett bostadshus som hör till Tubbarp 4:19.

Namnet Trellman antog Birger, Yvonne och sönerna 1994. Namnet är ett gammalt släktnamn som härstammar från soldaten Sven Trellman född 1742 i Yxanästorp, Älmeboda.

Under 2005 flyttade Marcus och Sofie till gården, och ägarskiftet skedde den 31 december 2005

Foto: Tubbarp 4:19 år 2005.
Foto: Tubbarp 4:19 år 2005.

Huset i Tubbarp har under åren förändrats på olika sätt. Stommen är ett timmerhus, som troligen byggdes i slutet av 1700- eller början av 1800-talet. Från början hade huset träfasad. Huset har haft både liggande och stående panel, och har under en tid haft en stor veranda ut mot järnvägen, den sida som från början var husets framsida (södersidan). När stationen försvann från Tubbarp blev norrsidan (mot gårdsplan) huvudentré. Tegelfasaden som huset har idag påfördes under 70-talet av Yvonne och Birger, efter ett kraftigt angrepp av husbock.