|
|
|
|
 

Vi har ett datoriserat utfodringssystem till våra grisar.

 

Utfodring

För utfodring av våra grisar använder vi ett danskt system som heter Datamix 5000. Systemet kan nås via internet, och vi har larm inkopplat vid eventuella fel. Datorn styr hela utfodringen som sker 3 gånger varje dag.

Vi använder oss av tvåfasutfodring, vilket innebär att grisarna får olika foderblandning beroende på hur stora de är. Grisarna får fas-1-foder (innehåller mer protein) den första tiden hos oss.

Spannmålen lagras i 3 gastäta silos av märke Tune-tanken (bild nedan). Övriga foderkomponenter lagras i mindre silos. Vi har dessutom en tank där vi lagrar vassle, och en tank där vi kan lagra tex kornblötfoder. Från spannmålssilona matas spannmål in till en kvarn som maler spannmålen inför varje utfodring. Den färskmalda spannmålen blåses sedan över till ett mixerkar, där de övriga foderkomponenterna vägs in. Omrörning görs och sedan startar utfodringen till respektive avdelning. Aktuell foderstat görs i samarbete med leverantören av koncentrat, eftersom koncentratets innehåll styrs av de förutsättningar som ges av övriga komponenter.


Hammarkvarnen från Skiold som maler spannmål inför varje utfodring!

Tunetanken
Tre silos från Tunetanken, två med vete och en med korn. De små silona bredvid innehåller skorpmjöl och koncentrat.

Fodret består av:
Vete/rågvete (närproducerat*)
Korn (närproducerat*)
Vassle (Leverantör: Arla)
Vatten
Koncentrat (Leverantör KLF eller Lantmännen)
Skorpmjöl (Leverantör Abdon Mills – Skorpmästaren)
(Kornblötfoder) – för närvarande finns ingen produktion
Färdigfoder (när vi inte har egna råvaror tillgängligt – ersätter då vete/korn/koncentrat)

* Fodret till grisarna utgörs huvudsakligen av närproducerat vete och korn. Med närproducerat avses byarna Tubbarp, Silpinge och Bommestorp.